ada – značenje

 

ada (turski ada) – rečno ostrvo, koje nastaje taloženjem rečnih nanosa u donjem toku ravničarskih reka.