adaptirati – značenje


adaptirati svrš. i nesvrš. (latinski adaptare):
1) prilagoditi, prilagođavati, podesiti, podešavati;
2) u arhitekturi: preurediti, preuređivati (kuću, prostoriju), prepraviti, prepravljati za upotrebu u druge svrhe;
3) u umetnosti: preraditi, prerađivati književno delo za prikazivanje u pozorištu, na televiziji ili radiju;
4) adaptirati se prilagoditi se, prilagođavati se, privići se, privikavati se.