adekvatan – značenje

 

adekvatan (latinski adaequatus) – koji potpuno odgovara nečemu, jednak, podudaran; prikladan, podesan, primeren, odgovarajući (potrebama, problemima i sl.).