adekvatan – značenje


adekvatan, -tna, -tno (latinski adaequatus) – koji u potpunosti odgovara nečemu, podudaran, jednak; prikladan, podesan, primeren, odgovarajući (potrebama, problemima i sl.).