admiral – značenje

 

admiral (nemački Admiral):
1) vojno: najviši oficirski čin u ratnoj mornarici;
2) u zoologiji: vrsta velikog šarenog leptira, Vanessa atalanta.