ađutant – značenje

 

ađutant (nemački Adjutant od latinskog adiutare) – vojno: mlađi oficir zvanično dodeljen na službu višem oficiru, pomoćnik višeg starešine; lični sekretar ili pratilac visokog vojnog starešine, šefa države.

 

ađutantura:
1) vojno: ađutantski položaj, ađutantsko zvanje;
2) vojno: deo štaba za vršenje ađutantskih poslova; kancelarija u kojoj rade ađutanti.