afektacija – značenje

 

afektacija (latinski affectatio) – neprirodno, izveštačeno ponašanje, prenemaganje, ačenje.

 

afektirati (francuski affecter od latinskog affectare) – ponašati se neprirodno, izveštačeno, usiljeno, prenemagati se, ačiti se.