afektacija – značenje


afektacija (latinski affectatio) – izveštačeno, neprirodno, usiljeno ponašanje, prenemaganje, ačenje.