afiks – značenje

 

afiks (latinski affixum) – u lingvistici: jezički element koji se u tvorbi reči dodaje na osnovu ili koren (prefiks, sufiks ili infiks).