agenda – značenje

 

agenda (latinski agenda):
1) beležnica, notes s podsetnikom o tekućim poslovima koje treba uraditi;
2) (u množini) kancelarijski: tekući poslovi koji treba da se završe; nazavršeni akti; skup obaveza, program rada.