agens – značenje

 

agens (latinski agens):
1) pokretna sila, delotvorni princip;
2) u hemiji: supstanca koja izaziva hemijske reakcije;
3) u gramatici: vršilac radnje.