agens – značenje

 

agens (latinski agens):

1) pokretna sila, delotvorni princip;

2) u hemiji: supstanca koja izaziva hemijske reakcije;

3) u gramatici: vršilac radnje.