agilan – značenje

 

agilan (latinski agilis):

1) pun radne energije, vredan, preduzimljiv;

2) okretan, spretan, hitar.

 

agilnost – osobina onoga koji je agilan, vrednoća, preduzimljivost; okretnost, spretnost.