agilan – značenje

 

agilan, -lna, -lno (latinski agilis):
1) pun radne energije, vredan, preduzimljiv;
2) okretan, spretan, hitar.

 

agilnost – osobina onoga koji je agilan, vrednoća, preduzimljivost; okretnost, spretnost.