agitacija – značenje

 

agitacija (latinski agitatio) – podbadanje, podstrekivanje; delovanje na mase radi pridobijanja za određeni, obično politički cilj, putem govora, letaka, sastanaka, parola i sl.

 

agitator – osoba koja agituje, podstrekač, propagandista.

 

agitovati – vršiti agitaciju, zalagati se (za nešto).