agnostik – značenje

 

agnostik = agnostičar (grčki ágnōstos) – pristalica, sledbenik agnosticizma; onaj koji smatra da je nemoguće znati da li bog postoji.

 

agnosticizam:
1) u filozofiji: idealističko učenje koje negira mogućnost spoznavanja objektivnog sveta i njegovih zakonitosti;
2) neprihvatanje religije, usled uverenja da je nemoguće znati da li postoji bog.