agnostik – značenje

 

agnostik = agnostičar (grčki ágnōstos) – pristalica, sledbenik agnosticizma; onaj koji smatra da je nemoguće znati da li bog postoji.