agnostik – značenje

 

agnostik = agnostičar (grčki ágnōstos) – pristalica, sledbenik agnosticizma; onaj koji smatra da je nemoguće znati da li Bog postoji.

 

agnosticizam:

1) u filozofiji: idealističko učenje o nemogućnosti objektivnog saznavanja stvarnosti;

2) neprihvatanje religije, usled uverenja da je nemoguće znati da li postoji Bog.