agorafobija – značenje

 

agorafobija (grčki agorá ’trg’ i phóbos ’strah’) – u psihologiji: patološki strah od velikih otvorenih prostora i javnih mesta.