agregat – značenje


agregat (latinski aggregatus):
1) skup, spoj; masa od više međusobno spojenih delova;
2) u geologiji: stena sastavljena od raznih minerala;
3) u građevinarstvu: mešavina peska i šljunka koji služe pri pravljenju betona;
4) u tehnici: sprega dveju mašina (generatora s motorom, dizel-motora s pumpom, elektromotora s pumpom i sl.).