agregat – značenje

 

agregat (latinski aggregatus):

1) skup, spoj; masa od više međusobno spojenih delova;

2) u geologiji: stena sastavljena od raznih minerala;

3) u građevinarstvu: mešavina peska i šljunka koji služe pri pravljenju betona;

4) u tehnici: sprega dveju mašina (generatora s motorom, dizel-motora s pumpom, elektromotora s pumpom i sl.).