ahimsa – značenje

 

ahimsa (sanskrt ahimsa) – zabrana ubijanja živih bića (iz čega proističe vegetarijanstvo, nenasilje i dr.), osnovni moralni zakon budizma, hinduizma i džainizma.