aklamacija – značenje

 

aklamacija (latinski acclamatio):
1) burno odobravanje, klicanje;
2) usmeno glasanje, vršenje izbora prostim uzvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja.

 

aklamirati (latinski acclamare):
1) bučno odobriti, odobravati, pozdraviti, pozdravljati klicanjem;
2) izabrati bez pojedinačnog glasanja.