aklamacija – značenje

 

aklamacija (latinski acclamatio):

1) burno odobravanje, klicanje;

2) usmeno glasanje, vršenje izbora prostim uzvikivanjem, bez pojedinačnog glasanja.

 

aklamirati (latinski acclamare):

1) bučno odobriti, odobravati, pozdraviti, pozdravljati klicanjem;

2) izabrati bez pojedinačnog glasanja.