akolada – značenje

 

akolada (francuski accolade):
1) istorijski: ceremonija proizvođenja u viteza u srednjem veku (udarac mačem po ramenu i zagrljaj);
2) velika vitičasta zagrada koja obuhvata više redova ili, u muzici, više notnih sistema.