akolada – značenje

 

akolada (francuski accolade):

1) istorijski: ceremonija proizvođenja u viteza u srednjem veku (udarac mačem po ramenu i zagrljaj);

2) velika vitičasta zagrada koja obuhvata više redova ili, u muzici, više notnih sistema.