akord – značenje

 

akord (italijanski accordo, francuski accord):

1) u muzici: skladno zvučanje triju ili više tonova različite visine, sazvučje;

2) plaćanje, nagrađivanje radnika prema količini obavljenog posla, po učinku (po komadu).