akord – značenje


akord (italijanski accordo, francuski accord):
1) u muzici: skladno zvučanje triju ili više tonova različite visine, sazvučje;
2) plaćanje, nagrađivanje radnika prema količini obavljenog posla, po učinku (po komadu).