akribija – značenje

 

akribija (grčki akríbeia) – naročita, velika savesnost i tačnost, brižljivost u radu (obično naučnom, u pisanju tekstova).

 

akribičan, -čna, -čno – savestan, brižljiv u radu.