aksiom – značenje

 

aksiom = aksioma (grčki axiōma) – u filozofiji i matematici: osnovno načelo, očigledna istina koju nije potrebno dokazivati.

 

aksiomatičan, -čna, -čno (grčki axiomatikós) – sam po sebi očigledan, koji se ne dokazuje.

 

aksiomatika (grčki axiomatikós) – sistem aksioma, skup osnovnih pojmova neke nauke.