aksiom – značenje


aksiom = aksioma (grčki axiōma) – u filozofiji i matematici: osnovno načelo, očigledna istina koju nije potrebno dokazivati.