aktivizam – značenje


aktivizam (latinski activus, -izam):
1) uzimanje aktivnog učešća u nekom radu, angažovanost za ostvarenje određenih (naročito političkih) zadataka;
2) u filozofiji: shvatanje po kojem sve znanje i iskustvo treba staviti u službu neposrednih životnih potreba.