aktualizovati – značenje


aktualizovati i aktualizirati (francuski actualiser) – (u)činiti nešto aktuelnim, savremenim, osavremeniti, osavremenjivati; dovesti, dovoditi nešto u sklad sa sadašnjošću.