akutan – značenje

 

akutan, -tna, -tno (latinski acutus):
1) u medicini: koji se brzo, naglo razvija (o bolesti);
2) koji se ispoljava svom silinom, oštar, žestok, jak;
3) koji treba brzo rešavati, hitan, neodložan.