akvarel – značenje


akvarel (italijanski acquerello):
1) u slikarstvu: vodena boja;
2) u slikarstvu: tehnika slikanja vodenim bojama;
3) u slikarstvu: slika urađena vodenim bojama.