akvarel – značenje

 

akvarel (italijanski acquerello):

1) u slikarstvu: vodena boja;

2) u slikarstvu: tehnika slikanja vodenim bojama;

3) u slikarstvu: slika urađena vodenim bojama.

 

akvarelisati – slikati vodenim bojama.

 

akvarelist(a) – slikar koji se služi vodenim bojama.