albedo – značenje


albedo (latinski albedo) – u fizici: moć odbijanja svetlosti; odnos odbijanja svetlosti s nekog tela prema količini primljene (obično sunčeve) svetlosti.