algebra – značenje

 

algebra (arapski al-ğäbr) – grana matematike koja istražuje odnose i svojstva brojeva, brojnih izraza i jednačina, upotrebljavajući slovne simbole umesto cifara.