alhamijado – značenje

 

alhamijado (španski aljamiado) – tekst pisan prilagođenim arapskim pismom na jeziku koji nije arapski (alhamijado literatura – u književnosti: naziv za književna dela na domaćem jeziku pisana u Bosni arabicom (do Prvog svetskog rata)).