alhemija – značenje

 

alhemija (arapski al-hīmyā):
1) srednjovekovno okultno učenje, začetak buduće hemije, usredsređeno na traženje „kamena mudrosti” za pretvaranje običnih metala u zlato i traženje „eliksira života” za lečenje svih bolesti i postizanje večite mladosti;
2) razgovorno: nastojanje da se dokaže ono što je nemoguće.

 

alhemičar – onaj koji se bavi alhemijom.