aligator – značenje


aligator (engleski alligator) – u zoologiji: vrsta krokodila s kratkom njuškom, živi u rekama i močvarama na jugoistoku SAD i u Kini, dugačak do 4,6 m.