aligator – značenje

 

aligator (engleski alligator od španskog el lagarto) – u zoologiji: vrsta krokodila s kratkom njuškom, živi u rekama i močvarama na jugoistoku SAD i u Kini, dug do 4,6 m.