aliluja – značenje

 

aliluja = aleluja (grčki hallēluiah od hebrejskog hallelū yāh):

1) (kao uzvik) u religiji: „hvalite boga”, pripev radosti u hrišćanskim molitvama i himnama;

2) (u imeničkoj službi) u religiji: pesma u slavu boga, himna bogu;

3) (u imeničkoj službi) figurativno: radost, veselje.