alohroičan – značenje

 

alohroičan, -čna, -čno (grčki allóchroos) – koji menja boje, koji se preliva.

 

alohroizam – menjanje, prelivanje boja.