alokucija – značenje


alokucija (latinski allocutio):
1) oslovljavanje, obraćanje;
2) kratka beseda, pozdravna reč; govor kojim se papa obraća zboru kardinala.