alotropija – značenje

 

alotropija (grčki állos ’drugi, drukčiji’ i trópos ’okret, smer, način’):
1) u hemiji: svojstvo nekih elemenata da se pojavljuju u više oblika, npr. ugljenik kao ugalj, grafit, dijamant;
2) u lingvistici: postojanje dubleta; istovremeno postojanje različitih reči istog porekla.