alpaka – značenje


alpaka (španski alpaca):
1) u zoologiji: vrsta lame s dugom dlakom, gaji se kao domaća životinja u Peruu i Boliviji;
2) vuna od alpake; tkanina od te vune.