alpinum – značenje


alpinum (latinski alpinum) – botanička bašta sa alpskim biljkama; veštački brežuljak zasađen alpskim biljkama.