alteracija – značenje

 

alteracija (novolatinski alteratio):
1) promena, izmena (obično nagore);
2) izopačenje, kvarenje; patvorenje (npr. alteracija vina);
3) u muzici: povišenje ili sniženje za pola tona (beleži se povisilicom odnosno snizilicom).