alternativa – značenje

 

alternativa (latinski alternative):

1) izbor između dveju mogućnosti;

2) jedna od dveju mogućnosti, opcija;

3) drugi način izražavanja, delovanja, postupanja, stvaranja, različit od opšteprihvaćenog (u nauci, umetnosti, medicini, politici).

 

alternativan (novolatinski alternativus):

1) naizmeničan;

2) koji predstavlja drugu mogućnost od date;

3) koji postoji, koji se javlja pored onoga što je opštepriznato, oficijelno, akademsko i sl.