alternativa – značenje

 

alternativa (latinski alternative):
1) izbor između dveju mogućnosti;
2) jedna od dveju mogućnosti, opcija;
3) drugi način izražavanja, delovanja, postupanja, stvaranja, različit od opšteprihvaćenog (u nauci, umetnosti, medicini, politici).

 

alternativan, -vna, -vno (novolatinski alternativus):
1) naizmeničan;
2) koji predstavlja drugu mogućnost od date;
3) koji postoji, koji se javlja pored onoga što je opštepriznato, oficijelno, akademsko i sl.