aludirati – značenje

 

aludirati (latinski alludere) – (na)praviti aluziju, ciljati, upućivati u govoru posredno na nešto; nagovestiti, nagoveštavati.

 

aluzija (latinski allusio):
1) posredno ukazivanje, ciljanje na nešto što se izričito ne spominje, posredno napominjanje nečega, posredan nagoveštaj; govorenje o jednoj stvari dok se misli na drugu;
2) u književnosti: stilska figura iskaza u kojoj se misao izriče posredno, obično pomoću poznatog izraza (npr. borba s vetrenjačama, neće mačka slanine).