ambicija – značenje

 

ambicija (latinski ambitio):

1) težnja za sopstvenim uzdizanjem, isticanjem, težnja za postizanjem uspeha i društvenog ugleda, častoljublje, slavoljublje; izrazita želja za uspehom;

2) uopšte revnosno, uporno nastojanje za postizanjem nečega, pregalaštvo, istrajnost; želja da se postigne određen cilj.

 

ambiciozan:

1) koji ima ambicije, željan da uspe, slavoljubiv;

2) (o projektu i sl.) koji zahteva mnogo truda, izazovan.