ambicija – značenje

 

ambicija (latinski ambitio):
1) težnja za sopstvenim uzdizanjem, isticanjem, težnja za postizanjem uspeha i društvenog ugleda, častoljublje, slavoljublje; izrazita želja za uspehom;
2) uopšte revnosno, uporno nastojanje za postizanjem nečega, pregalaštvo, istrajnost; želja da se postigne određen cilj.