ambicija – značenje

 

ambicija (latinski ambitio):
1) težnja za sopstvenim uzdizanjem, isticanjem, težnja za postizanjem uspeha i društvenog ugleda, častoljublje, slavoljublje; izrazita želja za uspehom;
2) uopšte revnosno, uporno nastojanje za postizanjem nečega, pregalaštvo, istrajnost; želja da se postigne određen cilj.

 

ambiciozan, -zna, -zno:
1) koji ima ambicije, željan da uspe, slavoljubiv;
2) (o projektu i sl.) koji zahteva mnogo truda, izazovan.