ambivalentan – značenje

 

ambivalentan, -tna, -tno (latinski ambo – oba, oboje i valere – vredeti) – koji je dvojake vrednosti, dvojak, dvoznačan, podvojen; koji se može tumačiti na dva načina.

 

ambivalencija:
1) dvojaka vrednost, dvoznačnost, podvojenost;
2) podvojenost osećanja, istovremena pojava suprotnih osećanja (npr. istovremeni osećaj ljubavi i mržnje prema nekome).