amblem – značenje

 

amblem (francuski emblème od grčkog émblēma) – simbolički znak, obeležje, znamenje (grb, značka, zastava i sl.).

 

amblematičan, -čna, -čno – koji predstavlja amblem; simboličan, karakterističan.