amerikanizam – značenje


amerikanizam (engleski Americanism):
1) skup obeležja koja karakterišu Amerikance, američki duh, mentalitet, američki način života i mišljenja;
2) u lingvistici: reč ili druga pojava (izgovorna, gramatička i dr.) svojstvena samo engleskom jeziku u SAD.