amfibol – značenje


amfibol (grčki amphíbolos) – u mineralogiji: zajednički naziv za grupu silikatnih minerala koji sadrže gvožđe, kalcijum, magnezijum i druge metale; sastavni su deo vulkanskih i metamorfnih stena.