amigdalin – značenje


amigdalin (grčki amýgdalē) – u hemiji: otrovni sastojak gorkog badema, koštice šljiva i drugog voća; iz njega se hidrolizom dobija cijanovodonična kiselina.