amonijak – značenje

 

amonijak (latinski sal ammoniacus) – u hemiji: bezbojan gas oštrog mirisa, jedinjenje azota i vodonika (NH3), služi za proizvodnju veštačkog đubriva, azotne kiseline, eksploziva i dr.