anabioza – značenje

 

anabioza (grčki anabíosis) – u biologiji: vraćanje u život posle prividne smrti usled nepovoljnih uslova života (suše, prevelike hladnoće i sl.); sposobnost nekih biljnih i životinjskih organizama da prežive velike hladnoće, vrućine ili suše s minimalnom životnom aktivnošću i da u odgovarajućim povoljnim uslovima ponovo ožive (npr. zimski san kod životinja ili prikriveni život semena kod biljaka).