anagoga – značenje


anagoga = anagogija (grčki anagōge) – mističko, alegorično tumačenje pojedinih mesta iz Svetog pisma, koje teži da otkrije skriveno duhovno značenje.