anamneza – značenje


anamneza (grčki anámnēsis):
1) u medicini: podaci o ranijem zdravstvenom stanju pacijenta i okolnostima koje su prethodile datom stanju; istorija bolesti;
2) u Platonovoj filozofiji, teorija po kojoj duša stiče ideje na osnovu sećanja na raniju egzistenciju.