anamorfoza – značenje

 

anamorfoza (grčki anamórphosis):
1) u fizici: izobličenje slike, pomoću zakrivljenog ogledala ili sistema sočiva, na taj način da slika opet dobije svoj pravi izgled ako se gleda pod određenim uglom;
2) u biologiji: postepena promena oblika biljke ili životinje tokom evolucije.