anapest – značenje

 

anapest (grčki anápaistos) – u metrici: trosložna stihovna stopa koja se sastoji od dva kratka (nenaglašena) sloga i jednog dugog (naglašenog) sloga, obrnut daktil.